Zpívám pro dobrou věc

"Zpívám pro dobrou věc" je projekt, prostřednictvím kterého věnuji celý výnos z prodeje mého CD Universe na dobročinný účel.

Koupí mého CD za 100 Kč tak přispějete celou částkou na nákup zdravotnických přístrojů a vybavení JIRP Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Cílem je získat pro JIRP Dětské kliniky FNO celkem 200.000 Kč.

Zde je odkaz na transparentní účet neziskové společnosti "Zpívám pro dobrou věc z.s.", na který jsem vložila výnos z koncertu a křtu CD a následných prodejů CD do 10.09.2019 ve výši 20.000 Kč.

Dne 27.09.2019 jsem tuto částku vyzvedla a předala v Olomouci nadaci dětské kliniky Fakultní nemocnice.

Díky výnosu z koncertu 5. ledna 2020 v klubu Dock v Ostravě a prodejům CD jsme mohli z transparentního účtu poslat další finanční dar ve prospěch JIRP dětské kliniky FN v Olomouci ve výši 20.000 Kč.

Děkuji všem, kteří na koncertech a prostřednictvím koupě CD přispíváte na tento projekt.