Výnos z koncertu v Ostravě 5.1. 2020 a z prodejů CD pro dobrou věc

Díky výnosu z koncertu v klubu Dock v Ostravě a prodejům CD jsme mohli poslat další finanční dar ve prospěch JIRP dětské kliniky FN v Olomouci ve výši 20.000 Kč.

Děkuji všem, kteří jste na koncertech a prostřednictvím koupě CD přispěli na projekt, který pro tuto dobrou věc získal za posledních 6 měsíců částku 40.000 Kč.