Galakoncert B-Art KD Zašová 29.09.2019

Krátké foto-ohlédnutí za koncertem. Děkuji všem za skvělou atmosféru, moc jsem si koncert užila. 

Výnos z prodeje CD z této akce věnuji Jednotce intenzivní a resuscitační péče dětské kliniky FN v Olomouci.