Zpívám pro dobrou věc

"Zpívám pro dobrou věc" je projekt, prostřednictvím kterého věnuji výnos z prodeje mého CD na konkrétní dobročinný účel. Výnos z první edice CD Universe věnuji na nákup zdravotnických přístrojů a vybavení JIRP Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Na podporu charitativních výnosů z prodeje CD budu vystupovat a zpívat bez nároku na honorář.